Pochování basy 2021

Odpusť baso psovi aj kovidovi,  že nemožem tě pochovat tak, jak se sluší,  abys orodovat mohla za spásu našich duší.  Drazí truchlíci aj truchlice: za normálních okolností by dneska v Okříškách a Přibyslavicích (a nejen tady) probíhala fašaňková

38. Martínkovské krojované hody

Krojovaný soubor Džbánek a Džbáneček nás znovu pozvali na tradiční Krojované hody v Martínkově. Po společném průvodu obcí jsme odpoledne ukázali naše nové pásmo Na senách, ze kterého jsme se upřímně radovali. Večer jsme prožili s cimbálovou muzikou

Nařízení vlády

Milí příznivci a kamarádi, vzhledem k opatření vlády se ruší všechny plánované akce v období březen-červenec. Pravidelné zkoušky začínají cca od 8.6.2020. Soustředění dospělé části souboru se bude konat 21.8.  – 23.8.2020 v rekreačním a turistickém středisku Jalovec.