Přibyslav 2009 – foto

SEDMIKVÍTEK

Poslední týden v říjnu všichni žáci ZŠ Okříšky odpočívali, neboť ke státnímu svátku 28. října a dvěma dnům podzimních prázdnin přidala paní ředitelka ještě dva dny ředitelského volna.

Děti z Okřešánku však tento týden volna využily k jinému účelu než k odpočinku. Vedoucí souboru uspořádala taneční soustředění celého souboru, které se konalo ve sportovním areálu na Jalovci. Členové souboru jsou rozděleni do dvou oddělení podle věkové kategorie. Cílem týdenního soustředění bylo nacvičit dvě zcela nová pásma. Týden dřiny a tvrdého tréninku se vyplatil. 14. listopadu 2009 se uskutečnilo oblastní kolo Sedmikvítku v Okříškách. Této soutěže se zúčastnili pouze mladší děti z Okřešánku. Se svým pásmem „Jarní pastva“ porazil Okřešánek další dva soubory a v kategorii folklórního tance obsadil 1. místo i přesto, že mezi členy souboru je mnoho nových malých dětí, které tančí teprve od září tohoto školního roku.

  1. listopadu 2009 se konalo v Přibyslavi republikové finále  Sedmikvítku ve folklórním tanci. Do Přibyslavi odjížděl soubor ve velkém oslabení, neboť 12 dětí onemocnělo. Okřešánek se zúčastnil soutěže v obou věkových kategoriích. V mladší kategorii vystupovaly děti opět s pásmem „Jarní pastva“ a ve starší kategorii s novým pásmem „Ve světnici“. Jelikož se jednalo o republikové finále, počet souborů i jejich úroveň již byla vyšší.

V první kategorii soutěžilo 9 souborů a Okřešánek obsadil opět krásné 1. místo. Ve druhé kategorii se zúčastnily soutěže 4 soubory. I v této kategorii obhájil Okřešánek své prvenství a vyhrál. Po vyhlášení výsledků však v sále panovalo stále velké napětí, neboť hlavní předsedkyně poroty, ředitelka folklórního festivalu v Luhačovicích, měla za úkol jmenovat soubor, který vybrala, aby se zúčastnil prestižního festivalu v Luhačovicích. Velká radost Okřešánku nad dvojnásobným vítězstvím byla umocněna ve chvíli, kdy paní předsedkyně vyslovila jméno Okřešánku. Dvě první místa a výběr na festival v Luhačovicích přinesly všem dětem velkou radost. Celý soubor si zaslouží obrovskou pochvalu za skvělou reprezentaci ZŠ Okříšky i celého městyse.

Více zde: https://okresanek.webnode.cz/kronika-akci/a2009/