Luhačovice 2010 – foto

Luhačovický festival

Ve dnech 10. – 12. září proběhl v Luhačovicích XVIII. mezinárodní festival dětských folklorních souborů Písní a tancem 2010.

Luhačovický festival je jeden z nejprestižnějších členských festivalů Folklórního sdružení ČR.

Myšlenka založit mezinárodní festival dětských folklorních souborů v Luhačovicích se zrodila v záměrech Folklorního sdružení České republiky v roce 1992 při příležitosti oslav 400. výročí narození Jana Amose Komenského. Snahou pořadatelů bylo od počátku vytvořit příležitost k setkávání dětských folklorních souborů z Čech, Moravy a Slezska se soubory z dalších zemí, k jejich vzájemnému poznávání a navazování přátelských vztahů. Současně hledat, objevovat a představovat veřejnosti podstatné stránky dětského tanečního a hudebního projevu jako svébytného jevu české a evropské tradiční lidové kultury se společnými i rozdílnými znaky, specifickými tématy, vlastními dětskému světu myšlení, poznávání a zpracování v tradičních i současných projevech.

Náš soubor Okřešánek se tohoto prestižního festivalu také zúčastnil. Byli jsme vybráni v listopadu 2009 na republikovém finále folklórních tanců v Přibyslavi samotnou prezidentkou luhačovického festivalu paní Radkou Ehrengergerovou, která byla na soutěži Sedmikvítek jednou ze členek poroty. O festivalu prohlásila: „Učinkující na festivalu mají možnost seznámit se společnými i rozdílnými projevy svých národních kultur a navázat vzájemná přátelství.“

I nám se podařilo přátelství navázat. Byli jsme osloveni vedoucím polského souboru, pochváleni, že se jim naše vystoupení líbilo a vyzváni k navázání spolupráce, která spočívá v naší návštěvě  a účasti na některém polském festivalu. Už teď se těšíme!

V letošním roce 2010, kdy se konal již 18.ročník festivalu, přijelo do Luhačovic na 450 dětí z různých koutů republiky a Evropy. Hosté tohoto lázeňského města měli možnost obdivovat umění malých tanečníků, zpěváků i muzikantů ze Slovenska, Polska, Turecka a Rumunska. Z České republiky přijali pozvání kromě našeho souboru Okřešánek také soubory Malá Vonica ze Zlína, Ondrášek z Frýdku Místku, Šumavánek z Klatov a domácí Malé Zálesí, které je již tradičním spolupořadatelem festivalu. Účastníky festivalu byli i vítězové celostátní soutěže Zpěváček 2010 a rovněž malí tanečníci Mezinárodní tvůrčí dílny.

Účast na festivalu zahájil Okřešánek hned v pátek na lázeňském náměstí, kde se představil svým půlhodinovým vystoupením v programu „UŽ JSME TADY“.

Hlavním programovým dnem bývá sobota, kdy se koná na Lázeňském náměstí v Luhačovicích hlavní festivalový program. Letošní program byl nazván „U NÁS NA VSI“ a programový režisér vybral do tohoto pořadu naše pásmo „Koláče“. Součástí sobotního programu bylo také vyhlášení výsledků celostátní soutěže Vesnice roku 2010.

Sobota bývá také příležitostí ke společenskému setkání organizátorů festivalu s vedoucími zúčastněných souborů, představiteli města, spolupořadatelů a hostů festivalu. Mezi hosty festivalu byl např. předseda vlády Petr Nečas nebo Alena Gajdůšková, 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky.

Roztančená, rozezpívaná, sluncem zalitá Lázeňská kolonáda – tak vypadalo nedělní odpoledne v Luhačovicích. Hodinový průvod městem s vlajkami v rukou vedl náš soubor. Zpívalo se, tančilo se a diváci měli možnost se s jednotlivými soubory seznámit i mimo hlavní podium, kam celý průvod směřoval. Od 14.00 hod. pak na lázeňském náměstí začal hlavní program „PÍSNÍ A TANCEM“, který zahájil Okřešánek svým vystoupením „Košťatová“.

Za uplynulých deset let si festival získal řadu příznivců v Luhačovicích i v okolí. Byl zařazen do kalendářů evropských a světových dětských folklorních akcí. Všichni členové Okřešánku jsou hrdí, že měli tu čest zatancovat na tomto festivalu.
Více zde: https://okresanek.webnode.cz/kronika-akci/a2010/