Sraz rodáků ve Valdíkově 2011 – foto

18. června 2011 se konala v obci Valdíkov – rodná vesnička samotné vedoucí souboru – velká sláva – oslavy výročí první zmínky o obci spojené se srazem rodáků. Okřešánek byl pozván na tuto akci a měl za úkol uspořádat půlhodinové představení.

 Jelikož mělo spoustu dětí již s rodiči jiný program, bylo velice těžké dát dokupy takovou taneční skupinu, která by odvedla pěkné vystoupení. Nakonec se ale vše vydařilo a děti ze souboru dokázaly, že jsou již zkušenými tanečníky a případné změny těsně před vystoupením je již „nerozhází“. Okřešánek zaznamenal velký úspěch, ve Valdíkově takové vystoupení nikdy nebylo uspořádáno.