Kronika akcí 2015

Mladé tanečníky z Okřešánku baví společné výlety za folklorem – článek v novinách

http://extranet.kr-vysocina.cz/download/pdf/noviny/noviny-03-15.pdf

Na Třebíčsku najdeme hned několik folklorních souborů a mezi nimi také dětský soubor Okřešánek z Okříšek. Vznikl jako kroužek na základní škole, v roce 2002 ho založila současná vedoucí souboru pedagožka Ilona Mikešová. Okřešánek má aktuálně 37 členů, kteří jsou rozdělení do dvou věkových kategorií: 1. až 6. třída a 7. třída a starší děti. Mladé tanečníky podporuje živá kapela sedmi dospělých, kteří ovládají akordeon, housle, klarinet a také vozembouch. „Nejvíce nás baví jezdit na různé vícedenní akce, společná soustředění nebo třeba festivaly, a to i zahraniční,“ přibližuje Mikešová. Okřešánek navštívil už několikrát Maďarsko, Polsko, Itálii, Chorvatsko, ale také Makedonii nebo Ukrajinu. Každoročně se účastní soutěže Sedmikvítek a vždy zaujímá v obou věkových kategoriích přední místa. Hned třikrát získal jako vítěz putovní pohár předsedy vlády v republikovém finále folklorního tance. Ve svém repertoáru mají mladí tanečníci tematická pásma, například s názvy Řemesla, V hospodě, Myslivecká nebo Velké prádlo. Někdy obecenstvu představí jen několik lidových tanců. „Snažíme se zpracovávat oblast Horácka, někdy ale pro zpestření vložíme i jiné záležitosti, písně a tance odjinud. Rádi každý pátek odpoledne přivítáme v zrcadlovém sále v Okříškách nové tanečníky – hlavně starší věkové kategorie, případně i dospělé,“ pozvánkou uzavírá Mikešová.
Monika Brothánková
 

 

V. ročník Okříšského folklórního festiválku 28.5.2015

Festiválek se vydařil.

 

Zámek Myslibořice

květen 2015, poprvé s námi vystupuje nadšená tanečnice Peťa.

 

62. ročník národopisných slavností 5.-7.6.2015

Na folklórní festival v Tvrdonicích nás pozval soubor Pomněnka, který jsme zase „na oplátku“ pozvali my na náš Okříšský festiválek.

Strávili jsme zde celý víkend, spali jsme v tělocvičně na zemi, což je pro děti vždy ten největší zážitek. Samotný festival byl nádherný!

 

Srpen 2015: Tradiční hody v Martínkově

Tentokrát jsme zvolili jinou formu vystoupení. Doprovod byl na CD z důvodu únavy kapely po čtyřhodinovém průvodu obcí.

 

Září 2015

Okřešánek byl pozván na sraz rodáků v Hroznatíně.

 

Setkání na Podhorácku 10.9.2015

XIV. ročník přehlídky folklórních souborů a krojovaných skupin y Podhorácka, sousedních regionů  a hostů.

 

Den pro starou Brtnici 28.9.2015

Taneční vystoupení Okřešánku na náměstí se vydařilo.

 

Listopad 2015

Sedmikvítek Okříšky a následně Přibyslav. V přibyslavi vystupoval Okřešánek ve 3 kategoriích.

Umístění:

  1. kategorie – 1. místo
  2. kategorie – bez umístění
  3. kategorie – 2. místo

Dále jsme měli na Jalovci každoroční soustředění a přípravu na Sedmikvítek.

 

Prosinec 2015

Okřešánek zazpíval koledy při rozsvěcování vánočního stromu v Okříškách. Proběhlo také vánoční posezení s rodiči.