Jarmark Třebíč 2018

Na jarmarku dobře bylo,
sluníčko nás oslnilo.
Poprvně s Okřešánkem tancovali
Mirek a kluci Dokulilovi.

jarní jarmark - def. jpg