Veselé kravičky a pan Lorenc & pan Lorenc

V jednom čísle denního tisku hned dvakrát, porprvé s masopustem, podruhé se vzpomínkou na loňské Martínkovské hody.

Add a Comment