DOTAČNÍ PROGRAMY KRAJE VYSOČINA

Některé naše projekty jsou spolufinancovány dotačními programy Kraje Vysočina.

Program: SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2020

ID programu: FV02754

Popis:
Program je zaměřen na zajištění dlouhodobých sportovních a volnočasových aktivit dětí a mládeže v regionu, a to z důvodu zajištění plnohodnotného a zdravého trávení volného času dětí a mládeže a vytvoření společné identity obyvatel Kraje Vysočina.