Kácení máje Přibyslavice 29.8.2021

Po návratu z Chorvatska v neděli 29.8.2021 se v Přibyslavicích konalo kácení máje, které bylo z důvodu pandemie covidu přeloženo na konec léta.

Okřešánek vystoupil před májou, než byla skácená místními hasiči.

Paní starostce děkujeme za následné pohoštění v místním hostinci, kde jsme si zazpívali a zatancovali s důchodci, pro které byla akce pořádána. Děkujeme také za dárečky, které nás mile překvapily. Překvapením byl i dárek od rakouských hostů této kulturní akce v podobě vína. Svým zpěvem a tancem jsme je totiž velmi zaujali.