Vynášení Smrtolenky

KDY:      NA SMRTNOU NEDĚLI 3. DUBNA 2022

ČAS:       15.00 HOD.

KDE:       ZAČÁTEK U ŠKOLY

 

OKŘEŠÁNEK ZVE VŠECHNY, ABY SE K NAŠEMU MALÉMU PRŮVODU PŘIDALI NEBO ASPOŇ MALOU SLADKOSTÍ A DUKÁTKEM K VYNÁŠENÍ ZIMY PŘISPĚLI.

 

Jedná se o průvod s malými zastávkami v některých staveních, kdy děti popřejí panímámám krásný příchod jara dle staré lidové tradice. Začínáme u školy, dále kolem COOPU na „Panelku“, potom vrchní ulicí Pod tratí zpátky ke škole, pokračujeme k úřadu do obecní hospůdky, po silnici téměř na konec Přibyslavic, přes mostek projdeme „Pod sady“, kolem kovárny ke hřišti. Smrtolenku hodíme z mostu v Přibyslavicích do řeky, a tím zimu vyženeme ze vsi. S létéčkem /zelená větvička ozdobená mašlemi/ se pak vrátíme zpátky ke škole. Plánovaný čas 15.00 -18.00 hod.