26. 11. Číhalín – rozsvěcení stromu

V předvečer první adventní neděle jsme se sešli v Číhalíně. Koledy, svařák, punč, cukroví, sousedé na návsi okolo stromu… Vánoce přicházejí