Dětský folklórní festiválek 14. 5. 2023

V neděli 14. 5. uspořádal Okřešánek dětský folklórní festiválek, který byl zárověň charitativním. Výtěžek ze vstupného putoval na financování rehabilitací a doplňkových terapií malého Damiána, u kterého v důsledku komplikací spojených s onemocněním Covid došlo k mozkovému poškození. 

Na festiválku se představil soubor Krahuláček z Krahulčí s pásmem „Na pastvě“. Martínkovský Džbáneček předvedl pásmo „Můj milý mládenec“, Bajdyšek z Třebíče zatančil „Horácké tanečky“, Bzenčánek z Bzence přivezl pásma „Pýtala sa kočka kočky“ a „Utíkej, Káčo, utíkej. Domácí Okřešánek vystoupil s pásmem „U kolébky“. Dětským souborům tleskala zcela zaplněná sokolovna, která navíc přispěla dobré věci.