Kácení máje Přibyslavice

Přibyslavickou májku chasa uhlídala a tak v neděli 26. května mohla být slavnostně pokácena. O to se postarali místní hasiči, o pásmo písní a tanců zase Okřešánek. Po programu před hospodou následovala prohlídka přibyslavického kostela i s odborným historickým výkladem.