Category: Kronika

Pochování basy 2021

Odpusť baso psovi aj kovidovi,  že nemožem tě pochovat tak, jak se sluší,  abys orodovat mohla za spásu našich duší.  Drazí truchlíci aj truchlice: za normálních okolností by dneska v Okříškách a Přibyslavicích (a nejen tady) probíhala fašaňková

38. Martínkovské krojované hody

Krojovaný soubor Džbánek a Džbáneček nás znovu pozvali na tradiční Krojované hody v Martínkově. Po společném průvodu obcí jsme odpoledne ukázali naše nové pásmo Na senách, ze kterého jsme se upřímně radovali. Večer jsme prožili s cimbálovou muzikou