Soubor vznikl jako kroužek na škole v září 2002. Založila ho současná vedoucí souboru Mgr. Ilona Mikešová, nyní Jirovská. Soubor má aktuálně 35 členů, kteří jsou rozděleni do dvou věkových kategorií. 1. kategorie 5 – 12 let, 2. kategorie 15 – 100 let.

Živou kapelu tvoří akordeon, housle, vozembouch, klarinet, kontrabas.

Soubor se schází jednou týdně, hodinová zkouška mladších členů a hodinová zkouška starších členů souboru. Všechny členy baví nejvíc jezdit na různé vícedenní akce, společná soustředění, festivaly a hlavně zahraniční zájezdy, kde tancují na mezinárodních festivalech a přehlídkách. Okřešánek navštívil několikrát Maďarsko, Slovensko, třikrát Polsko, Itálii, Chorvatsko, Makedonii, Slovensko, Ukrajinu.

Každoročně se účastní soutěže Sedmikvítek a zaujímá v obou věkových kategoriích vždy přední místa. Porotou bývá hodnocen vždy kladně. Okřešánek byl třikrát držitelem putovního poháru předsedy vlády jako výherce v republikovém finále folklórního tance.

Okřešánek předvádí na veřejnosti tématická pásma s názvy např. Řemesla, Na pastvě, V hospodě, U potoka, Ševcovská, Myslivecká, Námluvy, Koláče, Velké prádlo, Masopust, Za humny, U kolébky atd. Někdy se jedná pouze  o soubor lidových tanců. Vedoucí souboru se snaží zpracovávat oblast Horácka, někdy však pro zpestření vloží i jiné záležitosti, písně a tance odjinud.

U nás se Okřešánek představil na těchto velkých akcích:

Folklórní slavnosti v Třebíči
Setkání na Podhorácku ve Velké Bíteši
Letnice v Moravských Budějovicích
Jihlavské folklórní léto
Horácko zpívá a tančí ve Světlé nad Sázavou
Koncert hvězd na hradě Lipnice nad Sázavou
Adámkovy slavnosti v Hlinsku
Mosty mezi městy v Brně
Krajská přehlídka dětských folklórních souborů v Jihlavě
Republikové finále Sedmikvítku v Přibyslavi
Benefiční koncert Děti dětem v Praze
Festival Písní a tancem v Luhačovicích
Překonávání rekordu v Hanácké besedě ve Vyškově

Soubor si zvou z různých okolních obcí při různých slavnostních příležitostech jako jsou setkání rodáků, výročí založení obce, setkání seniorů, dětské karnevaly, plesy atd.