Soubor vznikl jako kroužek na škole v září 2002. Založila ho současná vedoucí souboru Mgr. Ilona Mikešová. Soubor má aktuálně 35 členů, kteří jsou rozděleni do dvou věkových kategorií. 1. kategorie 5 – 15 let, 2. kategorie 15 – 100 let.

Živou kapelu tvoří akordeon, housle, vozembouch, klarinet, kontrabas.

Soubor se schází jednou týdně, hodinová zkouška mladších členů a hodinová zkouška starších členů souboru. Všechny členy baví nejvíc jezdit na různé vícedenní akce, společná soustředění, festivaly a hlavně zahraniční zájezdy, kde tancují na mezinárodních festivalech a přehlídkách. Okřešánek navštívil několikrát Maďarsko, Slovensko, třikrát Polsko, Itálii, Chorvatsko, Makedonii, Slovensko, Ukrajinu.

Každoročně se účastní soutěže Sedmikvítek a v obou věkových kategoriích pravidelně obsazuje přední místa. Porotou bývá hodnocen vždy kladně. Okřešánek je trojnásobným držitelem putovního poháru předsedy vlády pro vítěze republikového finále soutěže folklórních tanců.

Okřešánek předvádí na veřejnosti tématická pásma s názvy např. Řemesla, Na pastvě, V hospodě, U potoka, Ševcovská, Myslivecká, Námluvy, Koláče, Velké prádlo, Masopust, Za humny, U kolébky atd. Někdy se jedná pouze  o soubor lidových tanců. Vedoucí souboru se snaží zpracovávat oblast Horácka, někdy však pro zpestření vloží i jiné záležitosti, písně a tance odjinud.

U nás se Okřešánek představil na těchto velkých akcích:

Folklórní slavnosti v Třebíči
Setkání na Podhorácku ve Velké Bíteši
Letnice v Moravských Budějovicích
Jihlavské folklórní léto
Horácko zpívá a tančí ve Světlé nad Sázavou
Koncert hvězd na hradě Lipnice nad Sázavou
Adámkovy slavnosti v Hlinsku
Mosty mezi městy v Brně
Krajská přehlídka dětských folklórních souborů v Jihlavě
Republikové finále Sedmikvítku v Přibyslavi
Benefiční koncert Děti dětem v Praze
Festival Písní a tancem v Luhačovicích
Překonávání rekordu v Hanácké besedě ve Vyškově

Soubor si zvou z různých okolních obcí při různých slavnostních příležitostech jako jsou setkání rodáků, výročí založení obce, setkání seniorů, dětské karnevaly, plesy atd.